Motorattester

Lægeattest til kørekort skal udfærdiges af egen læge - hvis ikke skal der på attesten anføres en fyldestgørende grund hertil. Blanketten til attesten findes hos lægen. Personen, der skal have kørekort skal selv udfylde side 1 på attesten. Lægen udfylder de øvrig sider efter undersøgelsen. Personer, der anvender briller (ikke læsebriller) skal medbringe disse ved lægeundersøgelsen. Personer, der skal have kørekort til gruppe 2 (se nedenfor) skal medbringe meddelelse fra optiker eller øjenlæge om brillernes/kontaktlinsernes styrke. Attesten betales af personen selv og koster kr. 450,-. Der er to grupper af kørekort:

Gruppe 1
  • Kategori A: Motorcykel
  • Kategori B: Almindelig bil
  • Kategori B/E: Almindelig bil med stort påhængskøretøj
  • Kategori T/M: Traktor/motorredskab
Gruppe 2
  • Kategori C: Lastbil
  • Kategori D: Bus
  • Kategori C/E: Lastbil med påhængskøretøj
  • Kategori D/E: Bus med påhængskøretøj
Udvidelser
  • Almindelig bil, der anvendes til personbefordring (taxa, redningskorps mm)
  • Kørelærere  

Synskravene i gruppe 1

Synsstyrken på bedste øje skal være mindst 6/12 = 0.5. På det dårligste øje er intet krav, dog skal motorcyklister hvis syn på dårligste øje er under 6/24 = 0.25 bære beskyttelsesbriller under kørslen. Hvis personen kun har ét øje skal synsstyrken på dette øje være mindst 6/10 = 0.6 Der er ingen krav til styrken af briller eller kontaktlinser

Synskravene i gruppe 2

Synsstyrken på bedste øje skal være mindst 6/7.5 = 0.8. På det dårligste øje 6/12 =0.5. Hvis der kun er ét fungerende øje kan der ikke opnås kørekort i gruppe 2. Styrken på briller skal være mellem +/- 8 Dioptri. Ved brug af kontaktlinser er der ingen krav.

Hvor længe gælder kørekortet?

Erhvervsmæssig personbefordring eller fører af D eller D/E

Opnåeligt fra det fyldte 21. år. Skal fra 50 års alderen fornyes hvert 5. år. Fra 70 års alderen fornyelse som for de øvrige.

Øvrige

Kørekortet kan opnås fra det fyldte 18. år (Traktor og motorredskaber dog fra 16 år). Gyldigt til 70 års alderen. Herefter fornyelse som 74, 76,78 og 80-årig. Herefter årlig fornyelse.

Senest opdateret Tirsdag, 20 November 2012 13:08