Personale

Læge Hans Lindahl

Født 1956. Opvokset i Lellinge, hvor jeg stadig bor ved mark og skov. Er gift og har 3 ikke-hjemmeboende børn. Jeg har altid haft tæt berøring med Køge by, dels via min skolegang og dels via mine sportsaktiviteter i Køge Badmintonklub, Køge Tennisklub og som ung i Køge Boldklub.

Mine faglige interesser er især de medicinske sygdomme som diabetes, forhøjet blodtryk, hjertesygdomme og astma/rygelunger. Men også bevægeapparatets sygdomme er spændende - herunder sportsmedicin. Ja faktisk mener jeg, at langt det meste arbejde i almen praksis er interessant.

Hans Lindahl

Sygeplejerske Rie Jensen

Rie Jensen

Født 1957. Har været ansat fra oktober 2010.

Rie varetager både sygeplejemæssige - samt sekretærlignende opgaver. Forestår alt vedr. vaccinationer af både børn og ved udenlandsrejser. Forestår sårskift samt andre småbehandlinger som øreskylning etc., desuden tages blodprøver. Forestår endvidere livstilssamtaler- kost/motion. Styrer klinikkens AK-patienter.

Foretager rutinemæssige undersøgelser for livmoderhalskræft.

Endvidere bistår sygeplejersken ved børneundersøgelser, skriver de fleste recepter samt assisterer ved GU, hvis det ønskes.

Sekretær Lotte Homøe

Født 1953, ansat august 2014

Lotte varetager alle sekretæropgaver herunder modtagelse af patienter i skranken, telefonpasning, tidsbestilling, recepter m.m.

Lotte kommer fra en stilling som lægesekretær gennem 21 år på Køge Sygehus. Bor i Køge.

Lotte Homøe
Senest opdateret Tirsdag, 24 Maj 2016 13:11