Generelt om attester

En lægeattest er ikke et entydigt begreb. En lægeattest betyder blot en attest, som er udfærdiget af en læge. Der findes et meget stort antal attester - eksempler herpå er attester i forbindelse med sygemelding, invaliditet, pensionsansøgning, ansættelse, forsikringstegning, voldstilfælde, dødsfald, tvangsindlæggelse, ophold på boreplatforme...

Afhængig af lovgivning og aftaler skal der anvendes specielle attester, eller attesten kan udføres som en såkaldt "fri attest", hvor lægen ikke udfylder bestemte rubrikker, men kort redegør for en lægelig vurdering af situationen.

Almindeligvis betales lægeattesten af "rekvirenten", dvs. den instans, der har udbedt sig erklæringen. For eksempel betales en almindelig sygemelding af arbejdsgiveren, men ofte skal patienten lægge pengene ud, hvorefter beløbet refunderes af arbejdsgiver. Andre gange er det patienten, der betaler, selv om det er en anden der har rekvireret erklæringen. Dette er f.eks. tilfældet ved attester til brug ved afbestilling af rejse pga. sygdom.

Det er desuden således, at næsten alle attester er belagt med moms.

BEMÆRK: Du bedes ringe og bestille tid til attester, dette skal ikke bestilles online.

 

Takster for attester:

Forsikringsattester kr. 2.200,00 per time + moms dog min. kr. 1.000,00 + moms

Frihåndsattest vedr. sygdom kr. 750,00

Lægeattest kr. 750,00

Varighedsattest kr. 750,00

Handicapskilt kr. 400,00 inkl. moms

Kørekort kr. 450,00 inkl. moms

Mulighedsattest kr. 600,00

Øvrige attester kr. 650,00 per påbegyndt kvarter + moms

 

Priser for ikke aftalte attester afregnes efter medgået tid.

Timepris kr. 2.200,00 inkl. moms.

Der kan betales med kontant eller MobilePay.

Senest opdateret Onsdag, 06 April 2022 08:19