Andre attester

Mulighedserklæring

En mulighedserklæring skal udfyldes i fællesskab af dig og din arbejdsgiver, for at skabe klarhed over hvilke arbejdsopgaver du evt. kan løse på trods af din sygdom. Din arbejdsgiver kan kræve, at du møder op og bidrager til at udfylde en mulighedserklæring. Hvis din sygdom forhindrer, at du kan møde frem, har du pligt til at medvirke i en telefonsamtale, hvor erklæringen bliver udfyldt.

Når du og din arbejdsgiver har udfyldt side et i mulighedserklæringen, skal du tage erklæringen med op til din læge, som på side to giver sin lægefaglige vurdering. Bagefter skal du aflevere mulighedserklæringen til din arbejdsgiver efter aftale.

Dagpengeattest

Arbejdsgiveren betaler for de første 14 dages sygdom, derefter overtages betalingen af kommunen. Når dette sker, fremsender Socialforvaltningens dagpengeafdeling en dagpengeattest til den sygemeldte. Når attesten modtages kontaktes klinikken, idet udfyldelse altid sker i et samarbejde mellem læge og patient ved en konsultation.

Helbredsattest til forsikringsselskab

I forbindelse med oprettelse af en livsforsikring eller ved erstatningssaqer kræver forsikringsselskabet almindeligvis udarbejdelse af en  større attest.  Lægen skal anføre oplysninger om tidligere sygdomme og indlæggelser. Der skal foretages en undersøgelse af hele kroppen, dog ikke underlivsundersøgelse. Der foretages en undersøgelse af urinen og en synsundersøgelse, hvorfor eventuelle briller skal medbringes. Disse attester betales altid af forsikringsselskabet.

Forsikrings- og pensionsattester

Udarbejdes. Pris efter medgået tid.

Senest opdateret Torsdag, 05 September 2019 11:02