Graviditetsundersøgelser

Tegn på graviditet kan være udebleven menstruation, kvalme, opkastninger, spændte bryster og træthed. Diagnosen stilles ved at undersøge urinen med en graviditetstest. Disse kan købes på apoteket, eller en urinprøve kan indleveres i klinikken til undersøgelse. Hvis graviditet er påvist afhænger det følgende forløb af om graviditeten er ønsket.

Uønsket graviditet

Det vigtigt med en afklaring hurtigst muligt så der er længst mulig tid til at overveje, om graviditeten skal gennemføres eller der skal foretages abort. Der skal foretages en graviditetstest og en gynækologisk undersøgelse. Hvis der er gået under 12 uger fra den første dag i den seneste menstruation er det muligt at få foretaget en abort. Der skal da underskrives en formel anmodning, som skal vedlægges henvisningen til sygehuset. Er man under 18 år skal anmodningen underskrives af en af forældrene eller eventuel en værge. Hvis de 12 uger er overskredet kan der kun under specielle omstændigheder foretages abort.

Ønsket graviditet

Her "haster" det ikke helt så meget, men en utålmodighed m.h.p. at få fastslået en graviditet og beregnet det forventede tidspunkt for fødslen er naturligvis forståeligt. Indlever til sygeplejersken en urinprøve til en graviditets test. Viser den "+graviditet" aftales tid til en gynækologisk undersøgelse - normalt i 8-10 graviditetsuge beregnet fra sidste menstruations 1. dag. Senere foretages de øvrige undersøgelser og de nødvendige papirer udfyldes. Hvis der er forhold (alder >35 år, arvelige sygdomme, kromosomfejl o.lign.) der kan give mistanke om sygdom hos fosteret kan der foretages fostervandsprøve, moderkagebiopsi eller blodprøve til undersøgelse for sygdomme hos fosteret (en så kaldt "triple-test")

Senest opdateret Torsdag, 05 September 2019 11:01