Hospitaler

Frit valg af sygehus - udvidet frit sygehusvalg

Når man som patient henvises til sygehusbehandling, kan man vælge mellem de sygehuse, der ligger i bopælsregionen, andre regioners sygehuse samt en række private specialsygehuse.

Dette gælder også, selvom din egen region har det pågældende behandlingstilbud eller har andre kriterier for den pågældende sygehusbehandling.
Et sygehus kan dog afvise at modtage patienter fra andre regioner, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige årsager.

Ved akut indlæggelse med ambulance og uden forudgående lægehenvisning, vil ambulancen køre dig til nærmeste behandlingstilbud. Du vil først efter undersøgelse på sygehuset kunne vælge et andet offentligt sygehus. I så fald skal du selv betale for transporten til andet sygehus.

Er du henvist til psykiatrisk behandling, vil din ret til frit at vælge sygehus i særlige tilfælde kunne begrænses af hensynet til dig selv.

Det frie sygehusvalg omfatter alle offentlige sygehuse og følgende private specialsygehuse ifølge pjecen Frit valg af sygehus.

Udvidet frit sygehusvalg - behandling på privat hospital eller privat klinik

Når man som patient er henvist til sygehusbehandling, og ventetiden til forundersøgelse og/eller behandling overstiger mere end 1 måned, kan man vælge at blive behandlet på et af de private sygehuse eller private klinikker Danske Regioner har indgået aftale med.
For yderligere oplysninger henvises til www.sygehusvalg.dk samt http://www.venteinfo.dk/.

Venteperioden regnes fra den dag, sygehuset har modtaget din henvisning.

Overstiger ventetiden på privat hospital eller privat klinik den ventetid, dit eget regionssygehus har tilbudt, bortfalder retten til at blive behandlet på privat sygehus eller privat klinik.

Hospitaler

De hospitaler, der oftest henvises til er:

Generel information om sygehuse:
Sundhed.dk

Oplysninger om ventetider til undersøgelse og behandling kan fås på følgende hjemmesider:
Sundhedsstyrelsen
Region Sjælland

Senest opdateret Torsdag, 05 September 2019 10:59