Klinikken

Den praktiserende læge står for behandlingen af dagligdags sygdomme i familien og henviser patienterne til speciallæge eller andet, hvis det er nødvendigt.

Telefontider

  • Kl. 8:00-8:30: I denne periode er der mulighed for at tale med lægen.
  • Kl. 8:30-12:00: I denne periode tages telefonen af sekretæren/sygeplejersken. Her kan bestilles tider og recepter m.v. Det er sædvanligvis ikke muligt at komme til at tale med lægen i denne periode.
  • Kl. 12:00-16:00: I denne periode kan der ringes, hvis der opstår noget akut eller alvorligt. Ellers ses det gerne, at der ringes ml. kl. 8-12.
  • Efter kl. 16:00, i weekender og på helligdage - se Akut hjælp

Konsultation

Normalt er der kun konsultation efter forudgående aftale. Ved bestilling af tiden spørger sekretæren/sygeplejersken om årsagen til henvendelsen samt om eventuel temperatur. Ikke af nysgerrighed, men for at lægen kan være forberedt på, hvad det drejer sig om.

Ved akut sygdom vil det normalt være muligt at få en tid samme dag.

Konsultationstiden er kl. 9:00-12:00 og igen fra kl. 13:00. Onsdag eftermiddag er der aftenkonsultation fra kl. 16.00. De sene tider forbeholdes personer, der pga. arbejdsforhold har specielt vanskeligt ved at komme til læge f.eks. ved job i anden by m.m.

Der er mulighed for e-mail konsultation og medicinbestilling elektronisk - se Selvbetjening

Sygebesøg

Sygebesøg finder sted efter aftale med lægen. Der kan foretages langt flere undersøgelser i klinikken end i hjemmet, hvorfor hjemmebesøg kun kommer på tale i de situationer, hvor sygdom eller alvorlig svækkelse ikke gør fremmøde i klinikken mulig.

Alle pensionister samt personer med privatabonnement hos Falck har ret til vederlagsfri transport.

Senest opdateret Tirsdag, 02 November 2021 09:59