Personale

Læge Hans Lindahl

Født 1956. Praktiserende læge siden 1991. Jeg er fjerde generation i samme praksis, hvor der stadig er enkelte patienter, der har haft alle fire læger.
Opvokset i Lellinge. Student fra Køge Gymnasium. Har dyrket sport gennem mange år i Køge: Fodbold, badminton, tennis og nu senest golf.
Er nu bosiddende i Køge Centrum.
Er gift, har tre voksne børn og otte børnebørn.

Mine faglige interesser er især de medicinske sygdomme som diabetes, forhøjet blodtryk, hjertesygdomme og astma/rygelunger. Men også bevægeapparatets sygdomme er spændende - herunder sportsmedicin. Ja faktisk mener jeg, at langt det meste arbejde i almen praksis er interessant.

Hans Lindahl

 

Sygeplejerske Rie Jensen

Rie Jensen

Født 1957. Har været ansat fra oktober 2010.

Rie varetager både sygeplejemæssige - samt sekretærlignende opgaver. Forestår alt vedr. vaccinationer af både børn og ved udenlandsrejser. Forestår sårskift samt andre småbehandlinger som øreskylning etc., desuden tages blodprøver. Forestår endvidere livstilssamtaler- kost/motion. Styrer klinikkens AK-patienter.

Foretager rutinemæssige undersøgelser for livmoderhalskræft.

Endvidere bistår sygeplejersken ved børneundersøgelser, skriver de fleste recepter samt assisterer ved GU, hvis det ønskes.

Sekretær Mette Jensen

Født 1977, ansat august 2019.
Er født og opvokset i Køge. Bosiddende i Strøby Egede.

Mette varetager alle sekretæropgaver herunder modtagelse af patienter i skranken, telefonpasning, tidsbestilling, recepter m.m.

Mette kommer fra en stilling som lægesekretær gennem 11 år på Køge Sygehus.

Senest opdateret Tirsdag, 01 Oktober 2019 07:59