Andre vaccinationer

HPV-vaccination

Piger tilbydes HPV-vaccine fra de er fyldt 12 år. Vaccinationerne skal være afsluttet inden pigen fylder 18 år.

Drenge der er født den 1.juli 2007 eller senere tilbydes nu HPV-vaccine.

Influenzavaccine

Influenza er en infektion i luftvejene forårsaget af influenza A eller influenza B virus. Sygdommen viser sig ved at der pludseligt kommer høj feber med kulderystelser, muskelømhed, hovedpine. Der er ofte lidt tør hoste og lette synkesmerter. I ukomplicerede tilfælde varer selve sygdommen 3-5 dage, men følges gerne af 1-2 uger med træthed.

Komplikationer I nogle tilfælde tilstøder komplikationer. Det kan således ske, at influenza-virusinfektionen baner vej for en lungebetændelse forårsaget af bakterier, f.eks. pneumokokker.
Epidemier Influenza optræder i epidemier af 4-5 ugers varighed. Epidemierne indfinder sig 5-7 gange i løbet af en periode på 10 år. Under en almindelig epidemi rammes omkring 20% af befolkningen af sygdommen.
Vaccine Vaccinen består af dræbte influenzavirus. Ved fremstillingen må man tage hensyn til, at der er flere typer af influenzavirus, og at disse tilmed forandres noget fra år til år.
Hvem skal vaccineres?

Det er først og fremmest vigtigt at vaccinere de personer, der løber en alvorlig sundhedsmæssig risiko under influenza-epidemier. Det drejer sig om de såkaldte risikogrupper:

  • Personer med kroniske lungesygdomme, hjerte-karsygdomme eller sukkersyge.
  • Personer med andre lidelser, hvor lægen vurderer, at influenza udgør en væsentlig risiko. Det gælder således, hvor tilstanden præges af et dårligt forsvar mod infektioner.
  • Personer, der lever på plejehjem.
  • Personer på 65 år eller derover.

For midaldrende og yngre raske individer er der ingen personlige helbredsmæssige hensyn, der taler for vaccination. Sådanne personer kan dog meget vel have andre gode grunde til at beskytte sig mod influenza ved vaccination.

Hvornår skal man vaccineres?

Beskyttelsen efter en influenzavaccination er ikke langvarig. Dette skyldes blandt andet de forandringer, som influenzavirus undergår fra år til år. Vaccinationen må derfor gentages årligt og bør foretages i oktober eller november. Herefter vil virkningen være optimal i vinterperioden og det tidlige forår, hvor epidemierne kan forventes. Hvis man først vaccineres, når en epidemi har vist sig kan den beskyttende virkning ikke nå at indtræde i tide. Vaccination mod influenza kan gives samtidig med en vaccination mod pneumococcer.

Effektivitet?

Influenzavaccination giver ikke 100% beskyttelse. Nogle får influenza, selv om de er vaccineret. Man kan regne med en beskyttelsesgrad på omkring 75% - det vil sige, at man ud af 100 influenzatilfælde vil kunne forhindre ca. 75 ved vaccination. Man bør imidlertid gøre sig klart, at det ikke er alle »influenzalignende« sygdomme, der skyldes influenzavirus. Der kan være andre virus på spil, og i så fald har influenzavaccine ingen virkning.

Pris kr. 250,-

Pneumokokvaccine

Pneumokokker er en bakterieart, der kan findes på slimhinderne i de øvre luftveje hos raske personer. Hvis organismens forsvar af en eller anden grund svækket, kan bakterierne angribe lungerne. De udgør den hyppigste årsag til lungebetændelse forårsaget af bakterier. Mest alvorlige er de pneumokoksygdomme, hvor bakterierne spredes til blodet eller hjernehinderne.

Hvem skal vaccineres?

Følgende risikogrupper:

  • Personer, der har fået fjernet milten.
  • Personer med kroniske lungesygdomme eller hjerte-kar-sygdomme.
  • Personer med andre lidelser, hvor lægen vurderer, at alvorlige pneumokokinfektioner udgør en væsentlig risiko. Det gælder således, hvor tilstanden præges af et dårligt forsvar mod infektioner.
  • Ældre over 65 år.
Hvornår skal man vaccineres?

Vaccinen gives én gang, hvorefter man kan regne med, at beskyttelsen varer 5-10 år. Behovet for yderligere doser er ikke afklaret. For personer, der har fået fjernet milten, gælder det, at virkningen af vaccinen bør følges ved undersøgelser af blodprøver hvert femte år. Pneumokokvaccinationen kan gives samtidig med en influenzavaccination.

Hvor effektiv er vaccinen?

Vaccinen er som nævnt kun virksom hos børn over 2 år og voksne. Beskyttelsen er dokumenteret klarest, når det gælder de mest alvorlige pneumokoksygdomme. Her kan man regne med en beskyttelsesgrad på omkring 70% - det vil sige, at man ud af 100 tilfælde vil kunne forhindre ca. 70 ved vaccination.

Pris kr. 350,-
Senest opdateret Mandag, 14 Juni 2021 11:03